Carillon Checklist


Voor we beginnen werken we samen met de mogelijke opdrachtgever een checklist af.
Die kan zo kort of uitgebreid zijn als nodig is, maar vaak stellen we de volgende vragen:
 • Kernboodschap
  Wat moet verteld worden?
 • Doelstelling
  Wat moet het resultaat zijn?
 • Doelgroep(en)
  Breed, gericht, intern, beperkt?
 • Toepassing
  Waar en hoe moet het vertoond worden?
  Is er een idee over de lengte?
 • Aanpak
  Staat er een bepaalde aanpak voor ogen?
  Is er een vergelijking met iets bestaands?
 • Uitvoering
  Nieuwe opnames?
  Aanpassing bestaand? Archiefmateriaal?
  Animatie?
  Is er sprake van taalversies?
 • Budget
  Is er een indicatie?
 • Deadline
  Is er een einddatum?
 • Opdrachtgever
  Wie is de contactpersoon?
  Wie zijn de verantwoordelijken/decisionmakers?