Een productie tot in detail


Scenario| Opnames | Draaidag | Montage | Oplevering | Distributie

Scenario
Op basis van concept en besprekingen met opdrachtgever, research, aanvullende informatie en materialen maken we een scenario. Hierin werken we visuele ideëen uit en inventariseren we locaties, producten, en acteurs/medewerkers die in beeld verschijnen.
In het scenario geven we een indicatie van timing en flow van de productie.
Voor het maken van het scenario houden we het taakstellende budget sterk in de gaten. Alle budgetoverschrijdende extra’s waarvan Carillon denkt dat ze in belangrijke mate kunnen toevoegen aan de productie worden apart genoemd.
Aan de hand van een breakdown van het scenario kan dan een gedetailleerde begroting worden neergelegd.

Opnames
Een goedgekeurd scenario is de basis voor een draaiboek.
We willen een draaidag altijd optimaal gebruiken. Dus een goede voorbereiding is essentieel. Een gedegen planning is noodzakelijk en een voorafgaand locatiebezoek vaak ook.
Wie is verantwoordelijk en aanwezig ter plekke op locatie(s)? Hoeveel tijd is nodig voor opbouw. Uitladen en parkeren? Voorafgaand de opnamen is een moment van overleg met alle betrokkenen om in een zogenaamde pre-production meeting alles in detail door te nemen.

We werken met professionele freelancers, die jaren ervaring hebben en in bezit zijn van een VAR-verklaring. De equipment is van broadcast kwaliteit. Standaard werken wij met een XDCAM camera en nemen in de HD kwaliteit 720p50 op. Uiteraard kan hiervan afgeweken worden. Opnamen op een Sony EX1 of Canon D5 camera kan kosten besparend zijn en voor het doel voldoende kwaliteit leveren.
De namen en alle gegevens van een opnamedag komen op de callsheet.
Op deze callsheet wordt een dagplanning gedetailleerd. Wie doet wat?
Wie is de verantwoordelijke van Carillon bij de opname. Wat levert de opdrachtgever?

Draaidag (heel of half)
Een draaidag bestaat uit 10 aaneengesloten uren, waarbij we uitgaan van deur tot deur tijd. De reistijd van de crew (ca. 2 uur) is in de 10 uur inbegrepen. Een aaneengesloten gehele draaidag is kostenefficiënter dan twee halve dagen. Een halve dag bestaat uit 5 aaneengesloten uren, gerekend van deur tot deur. Effectief blijft er 3 uur op locatie over. Met in- en uitladen, opbouw set, licht e.d. komt het neer op ca. 1 à 2 uur opnamen. Een halve draaidag wordt ook berekend als 75% van een gehele draaidag. De reden is dat de ander halve dag vrijwel nooit ingezet kan worden voor anderen qua opnamen en de leegloop gedeeltelijk wordt gecompenseerd.

Montage tot Werkcopie
Na de opnamen worden de opnamedisks ingeladen in de edit computer. De opnamen worden in volgorde van het scenario gemonteerd. De voice-over tekst wordt door regisseur ingesproken voor de timing. Ook wordt muziek geselecteerd en gemonteerd. Dit proces kost meestal enkele dagen tot ruim een week. Deze ruwe montage wordt aan opdrachtgever gepresenteerd. Kleine aanpassingen zijn kosteloos mogelijk, mits in overeenstemming scenario. Op de tekst kunnen nog de puntjes op de ï gezet worden en gewijzigd worden tot aan stemopname. Ook geven we een voorselectie van stemmen waaruit gekozen kan worden.

Bij ingrijpende montagewijzigingen zal vooraf een kostenplaatje overlegd worden met opdrachtgever. Deze moet geaccordeerd worden alvorens uit te voeren.

Finale afwerking & oplevering
In de audiostudio wordt de Voice-over tekst opgenomen. Deze wordt samen met de muziek en effecten tracks gemixt tot één geheel. Deze eindmix wordt onder de beeldmontage gelegd. Het master product is nu gereed, voor de distributie leveren een we masterfile aan, een DVD of digitaal bestand geschikt voor vertoning op laptop of internet. Dit is een formeel moment van overdracht, wijzigingen zijn in deze fase niet meer – kosteloos- mogelijk.

Distributie
Elk videoproject heeft zijn eigen distributie.
  • Bij vertoning via DVD kunnen er duplicaten gemaakt worden in oplage. Tot 10 stuks voert Carillon dat zelf uit. Bij een kleine oplage tot 200 stuks worden deze gebrand bij een dupliceerbedrijf. Voor het label van de DVD en inlay van de omdoos wordt vaak een ontwerp gemaakt. Dat kan opdrachtgever laten doen door eigen buro, of door Carillon laten uitvoeren tegen een afgesproken prijs. Branden van DVD’s kan meestal binnen 5 werkdagen, als het ontwerp label en inlay gereed zijn. Boven de 200 stuks is het goedkoper om de DVD’s te persen. De levertijd is dan wel langer, ruim 10 werkdagen.
  • Digitale files voor vertoning op computer of internet kunnen in elk gewenst formaat (WMV, Quicktime, H264, MP4 of talloze andere codecs) worden aangeleverd. Dit in overleg met de ICT afdeling, of met de beheerder van de website of intranet.
 | TOP |