Ministerie van EZ / Nederlandse Gasunie
 

Het motiveren van politieke wereldleiders om tot besluiten te komen, het creëren van een wij-gevoel en daarbij rekening houdend met bestaande cultuurverschillen, individuele belangen en gevoeligheden. Deze boodschap lag ten grondslag aan de internationale film '4 All of Us'. Carillon heeft de openingspresentatie gemaakt voor het International Energy Forum welke van 22-24 mei 2004 werd gehouden in het Okura in Amsterdam. Alle 70 deelnemende landen waren vertegenwoordigd tijdens deze grootse bijeenkomst. De totale presentatie bestond uit een live muzikale ouverture, een centrale openingsfilm en drie films gericht op de specifieke sessies. De openingsfilm is een human interest-verhaal geworden. Het menselijke, en daardoor universeel herkenbare aspect, dat alle genoemde gevoeligheden en verschillen ontstijgt. Aansprekende opnamen in Iran, Nederland, Saudi-Arabië en Noorwegen hebben bijgedragen aan het overbrengen van de boodschap.
Ministerie van EZ / Nederlandse Gasunie
 

Het motiveren van politieke wereldleiders om tot besluiten te komen, het creëren van een wij-gevoel en daarbij rekening houdend met bestaande cultuurverschillen, individuele belangen en gevoeligheden. Deze boodschap lag ten grondslag aan de internationale film '4 All of Us'. Carillon heeft de openingspresentatie gemaakt voor het International Energy Forum welke van 22-24 mei 2004 werd gehouden in het Okura in Amsterdam. Alle 70 deelnemende landen waren vertegenwoordigd tijdens deze grootse bijeenkomst. De totale presentatie bestond uit een live muzikale ouverture, een centrale openingsfilm en drie films gericht op de specifieke sessies. De openingsfilm is een human interest-verhaal geworden. Het menselijke, en daardoor universeel herkenbare aspect, dat alle genoemde gevoeligheden en verschillen ontstijgt. Aansprekende opnamen in Iran, Nederland, Saudi-Arabië en Noorwegen hebben bijgedragen aan het overbrengen van de boodschap.