Carillon's Aquatheater. De combinatie van een waterfiets en grootbeeld video. Volledig interactief, zodat je met z'n tweeën, en eventueel met passagiers, jezelf door de film kunt trappen. Met veel succes toegepast bij beurzen. Infotainment én lichaamsbeweging!

Carillon's Aquatheater. De combinatie van een waterfiets en grootbeeld video. Volledig interactief, zodat je met z'n tweeën, en eventueel met passagiers, jezelf door de film kunt trappen. Met veel succes toegepast bij beurzen. Infotainment én lichaamsbeweging!