Totaalervaringen


Beeld en geluid gaan bij ons verder dan filmprojectie en een paar imposante luidsprekers.
Carillon heeft naam gemaakt met audiovisuele totaalervaringen.

Met ons Overheidspaviljoen op de 'Floriade '92' heeft Carillon de trend gezet in Nederland met een totaaltheater waarbij HDTV (de eerste in ons land) met meerdere schermen, robotiek, honderden geluid- en lichtkanalen, water, rook en geuren dagelijks aan duizenden bezoekers een ingrijpend verhaal vertelden.
Ook op de Floriade 2002 hebben we twee paviljoens geproduceerd. Met 3D projectie, rook- en zeepbellenmachines, met bewegende theaterelementen en interactieve theaterstoelen.

Voor beurzen en tentoonstellingen maken we bewegende theaters: 'ride-movies', die het publiek met de film laten meebewegen.

Onze museumattracties  zijn steeds meer ervaringen geworden, waarbij we bewegende elementen, décor, licht- en geluidseffecten mee laten spelen. Recente voorbeelden zijn de totaalervaringen in het Brughuis van het fregat De Ruyter van het Marinemuseum, de Westerstraat in het Nederlands Openluchtmuseum en de pas geopende Biertour in de Bavaria Brouwerij.

De uitdagingen zijn de wereld nog niet uit gelukkig, en er liggen nog genoeg interessante technieken te wachten op een eerste audiovisuele toepassing.