Werkwijze


Carillon werkt gefaseerd om zowel voor de opdrachtgever als voor onszelf zo transparant mogelijk te zijn.

Fase 1
We maken ten eerste een checklist om met de opdrachtgever af te vinken wat de uitgangspunten zijn. Die geldt daarna als terugkoppeling, Op basis daarvan maken we de debriefing/concept.
Bij het concept staan dan weer de uitgangspunten zoals die uit de checklist naar voren zijn gekomen. Daarmee is dan een dubbele controle ingebouwd.
Uiteraard komt bij het inhoudelijke concept de indicatieve begroting en tijdsplanning.

Fase 2
Als er een opdracht is gaan we aan het werk met research en scenario.
Voordat dat gebeurt sturen we een raamcontract. Als dank voor de opdracht uiteraard, maar meteen om grenzen en afspraken vast te stellen.
Scenario en begroting worden besproken en eventueel bijgewerkt.

Fase 3
Productie en opnames.
De werkcopievertoning met mogelijkheid tot wijzigingen.
Afwerking en oplevering.

Hoe komt een scenario tot stand? Hoe vinden de opnames plaats? Wat is een draaidag? Hoe wordt mijn productie vertoond?
Kijk onder faq voor een handige checklist en gedetailleerde informatie over Carillon's productie.